Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


POIG Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1:  Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych

Termin naboru wniosków:
od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Działanie to skierowane jest do firm, które chcą przeprowadzić badania, których celem ma być wynalezienie nowych produktów (usług) lub udoskonalenie tych, które już istnieją. Takie badanie firma może przeprowadzić sama lub zlecić je innej firmie posiadającej doświadczenie lub instytucji (jednostce badawczej).
W ramach konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe (część badawcza).

Więcej informacji:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012.pdf

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012_lista_branz.pdf