Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


POIG Dzia??anie 1.4 Wsparcie projekt??w celowych

Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1:  Badania i rozw??j nowoczesnych technologii

Dzia??anie: 1.4 Wsparcie projekt??w celowych

Termin naboru wniosk??w:
od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Dzia??anie to skierowane jest do firm, kt??re chc? przeprowadzi? badania, kt??rych celem ma by? wynalezienie nowych produkt??w (us??ug) lub udoskonalenie tych, kt??re ju?? istniej?. Takie badanie firma mo??e przeprowadzi? sama lub zleci? je innej firmie posiadaj?cej do??wiadczenie lub instytucji (jednostce badawczej).
W ramach konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizacj? projekt??w celowych z przeznaczeniem na badania przemys??owe lub prace rozwojowe (cz???? badawcza).

Wi?cej informacji:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012.pdf

Lista dzia??alno??ci (wytw??rczych i us??ugowych) z zakresu wysokich i ??rednio-wysokich technologii:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012_lista_branz.pdf