Site menu:Aktualności

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Aviator Hotel, ul. Malczewskiego 18, w Radomiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. Będzie również można skorzystać z konsultacji u przedstawicielki naszego ośrodka Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Siecią Naukowo-Innowacyjną, BEIS, Innovate UK oraz brytyjskimi, niemieckimi i polskimi Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu brokerskim dotyczącym nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, produkcji i przetwarzania. Wydarzenie jest otwarte dla MŚP, większych firm i organizacji badawczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i całej Europie.


POIG Dzia??anie 1.4 Wsparcie projekt??w celowych

Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1:  Badania i rozw??j nowoczesnych technologii

Dzia??anie: 1.4 Wsparcie projekt??w celowych

Termin naboru wniosk??w:
od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Dzia??anie to skierowane jest do firm, kt??re chc? przeprowadzi? badania, kt??rych celem ma by? wynalezienie nowych produkt??w (us??ug) lub udoskonalenie tych, kt??re ju?? istniej?. Takie badanie firma mo??e przeprowadzi? sama lub zleci? je innej firmie posiadaj?cej do??wiadczenie lub instytucji (jednostce badawczej).
W ramach konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizacj? projekt??w celowych z przeznaczeniem na badania przemys??owe lub prace rozwojowe (cz???? badawcza).

Wi?cej informacji:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012.pdf

Lista dzia??alno??ci (wytw??rczych i us??ugowych) z zakresu wysokich i ??rednio-wysokich technologii:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012_lista_branz.pdf