Site menu:Aktualności

28 grudnia 2017 r. ogłoszony został konkurs IUSER na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R".
Wnioski przyjmowane są od 19 marca do 21 maja 2018 r.

Więcej informacji w zakładce "Finansowanie innowacji MŚP".

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. , Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi
i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B, towarzyszącej drugiej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 24-26 kwietnia 2018 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Udział w Giełdzie Kooperacyjnej B2B jest bezpłatny.

Słoweńskie mikroprzedsiębiorstwo, producent niestandardowych świateł LED do muzeów, gablot wystawowych, salonów wystawowych itp., poszukuje dostawcy lub producenta profili aluminiowych (U lub J) o następujących wymiarach: 10 mm x 10,5 mm x 20 mm. Grubość profilu: 1 mm.
Profile powinny być anodowane.

Kontakt: een@imbigs.pl

 


POIG Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1:  Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych

Termin naboru wniosków:
od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Działanie to skierowane jest do firm, które chcą przeprowadzić badania, których celem ma być wynalezienie nowych produktów (usług) lub udoskonalenie tych, które już istnieją. Takie badanie firma może przeprowadzić sama lub zlecić je innej firmie posiadającej doświadczenie lub instytucji (jednostce badawczej).
W ramach konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe (część badawcza).

Więcej informacji:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012.pdf

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012_lista_branz.pdf