Site menu:Aktualności

Ambasada Słowenii w Polsce wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w Słoweńsko-Polskiej konferencji biznesowej w dziedzinie przemysłu spożywczego i winiarskiego, która odbędzie się 24 października 2017 w hotelu Mercure Grand Hotel w Warszawie od godz. 9:00

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w debacie pt. „BREXIT - szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu", która jest zaplanowana na 17 października 2017 r. o godz. 10.00 w Toruńskim Parku Technologicznym przy ulicy Włocławskiej 167.

Spotkanie otwierające cykl „Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017" odbędzie się 16 listopada 2017 w Monachium. Przygotowywane jest wspólnie przez Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE z tych trzech krajów oraz sieć Enterprise Europe Network. Dla uczestników z Polski dysponujemy jeszcze gwarantowaną pulą miejsc, którą można wykorzystać do 10 października b.r.


POIG Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1:  Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych

Termin naboru wniosków:
od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Działanie to skierowane jest do firm, które chcą przeprowadzić badania, których celem ma być wynalezienie nowych produktów (usług) lub udoskonalenie tych, które już istnieją. Takie badanie firma może przeprowadzić sama lub zlecić je innej firmie posiadającej doświadczenie lub instytucji (jednostce badawczej).
W ramach konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe (część badawcza).

Więcej informacji:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012.pdf

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012_lista_branz.pdf