Site menu:

Aktualności

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają  do udziału w spotkaniach kooperacyjnych na targach INNOTRANS, które odbędą się w dniach 18-21 września 2018 r. w Berlinie. InnoTrans Business Days przeznaczone są dla firm i innych podmiotów działających w branży transportu i logistyki, technologii i infrastruktury kolejowej, zarządzania ruchem, intermodalnej mobilności pasażerów i towarów, innowacyjnych komponentów, pojazdów i inteligentnych systemów transportowych i in. Indywidualne, specjalnie aranżowane spotkania stwarzają wyjątkową możliwość do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na polskim stoisku podczas najbliższej edycji DLD Digital Conference (część DLD Innovation Festival) w Tel Awiwie. Impreza odbywa się w dniach 5-6 września 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania ze stoiska narodowego organizowanego podczas TechCrunch Disrupt w San Francisco, jednego z największych na świecie wydarzeń dedykowanych startupom i innowacyjnym technologiom, w dniach 5-7 września br.


POIG Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1:  Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych

Termin naboru wniosków:
od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Działanie to skierowane jest do firm, które chcą przeprowadzić badania, których celem ma być wynalezienie nowych produktów (usług) lub udoskonalenie tych, które już istnieją. Takie badanie firma może przeprowadzić sama lub zlecić je innej firmie posiadającej doświadczenie lub instytucji (jednostce badawczej).
W ramach konkursu dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów celowych z przeznaczeniem na badania przemysłowe lub prace rozwojowe (część badawcza).

Więcej informacji:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012.pdf

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii:

http://een-centralpoland.eu/uploads/POIG1-4-2012_lista_branz.pdf