Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


Ekspertyza technologii

Jeste??my uprawnieni do sporz?dzania oceny innowacyjno??ci technologii/produktu - niezale??nej opinii potwierdzaj?cej zakres i czas stosowania technologii. Dokument ten potwierdza innowacyjno??? rozwi?zania b?d?cego przedmiotem projektu zg??oszonego do finansowania ze ??rodk??w pomocowych UE i stanowi jeden z za???cznik??w do wniosku o dofinansowanie.

Przygotowujemy tak??e ekspertyzy/analizy por??wnawcze technologii, wymagane przez Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo??ci przy planowaniu zmian w zakresie inwestycji finansowanych z udzia??em program??w pomocowych UE.