Site menu:Aktualności

28 grudnia 2017 r. ogłoszony został konkurs IUSER na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R".
Wnioski przyjmowane są od 19 marca do 21 maja 2018 r.

Więcej informacji w zakładce "Finansowanie innowacji MŚP".

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. , Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi
i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B, towarzyszącej drugiej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 24-26 kwietnia 2018 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Udział w Giełdzie Kooperacyjnej B2B jest bezpłatny.

Słoweńskie mikroprzedsiębiorstwo, producent niestandardowych świateł LED do muzeów, gablot wystawowych, salonów wystawowych itp., poszukuje dostawcy lub producenta profili aluminiowych (U lub J) o następujących wymiarach: 10 mm x 10,5 mm x 20 mm. Grubość profilu: 1 mm.
Profile powinny być anodowane.

Kontakt: een@imbigs.pl

 


ERA-MIN

Aktualizacja: Pierwszy konkurs w ramach ERA-NET ERA-MIN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku otwarto pierwszy, pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET ERA-MIN pt."Sustainable and responsible supply of primary resources".

Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:

A. Exploration;
B. Extraction;
C. Mine closure and rehabilitation;
D. Minerals processing;
E. Metallurgy.

Szczegółową definicję zakresu tematycznego wraz z opisem wymogów oraz procedury konkursowej zawiera dokumentacja konkursowa (dokument pt. "Call text").

Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 400 000 €.

Konkurs przebiega jednoetapowo. Konsorcjum międzynarodowe składa wspólny wniosek w języku angielskim wyłącznie poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej ERA-MIN (http://www.era-min-eu.org ) do 27 czerwca 2013 roku (do godziny 17:00 CET).

Polskie jednostki, których wnioski znajdą się po międzynarodowej ocenie merytorycznej na liście wniosków rekomendowanych do finansowania, zostaną ponadto poproszone o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie w języku polskim. Wnioski krajowe zostaną skierowane pod obrady Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Projektów Międzynarodowych, który oceni projekt pod względem finansowym tj. pod względem adekwatności kosztów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

ERA-MIN Transnational Call Office:
email: eramin@m2i.nl

Informacji w NCBR udziela:
Maria Bojanowska-Sot
Dział Zarządzania Programami
Sekcja INFOTECH
e-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl
kom.: + 48 515 061 549

 

Projekt ERA-MIN dotyczy nie-energetycznych surowców mineralnych uznanych za "strategiczne" bądź "krytyczne".

Projekt ma trwać cztery lata. Koordynowany jest przez CSRS (Centre National de la Recherche Scientifique, tj. Francuskie Centrum Badań Naukowych). Konsorcjum oficjalnie zainaugurowało w dniu 8 listopada 2011 w Brukseli i będzie stanowiło podstawę dla europejskiej sieci społeczności surowców mineralnych zwanej ENERC ((European non-energy mineral raw materials research community).

Nie-energetyczne surowce mineralne, takie jak selen, tytan, lit, oraz pierwiastki ziem rzadkich, itp., mają istotne znaczenie dla gospodarki europejskiej. Jednak te cenne zasoby, które są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie, energetyce wiatrowej, fotowoltaice i przemyśle oświetleniowym, jak również w sektorze high-tech są zmonopolizowane głównie przez Chiny. Unia Europejska produkuje jedynie 3% w/w zasobów mineralnych. Zabezpieczenie dostaw stało się tak istotne, że skłoniło Komisję Europejską do utworzenia ERA-MIN w celu zorganizowania tego bardzo rozdrobnionego obszaru badań i zapewnienia, że jest on reprezentowany przez wiodące organizacje zajmujące się badaniami i innowacjami w Europie.

ERA-MIN składa się obecnie z 11 partnerów z 9 krajów: Francji (CNRS), Niemiec (BMBF, Jülich), Szwecji (VINNOVA, SGU), Holandii (M2i), Finlandii (TEKES), Hiszpanii,(CDTI), Portugalii (FCT), Polski (NCBiR) oraz Węgier (MBFH). Liczba partnerów ma wzrosnąć podczas trwania Projektu w celu utworzenia europejskiej sieci. Sieć ma zgromadzenie znacznej ilości ciał zajmujących się planowaniem i finansowaniem w celu opracowania ogólno europejskiej przestrzeni badań i innowacji dla nie energetycznych surowców mineralnych.

Projekt ERA-MIN został powołany, żeby:

- stać się forum dla społeczności naukowo- technicznej, w tym Platformy ETP SMR, oraz czołowych wykonawców sektora publicznego, podmiotów gospodarczych i przemysłowych zaangażowanych w wymianę i udostępnianie informacji w tak wielu krajach europejskich, jak to możliwe.
- think-tankiem planowania długofalowego
- wzorcem dla rządów państw członkowskich do dostosowania ich polityki i strategii w zgodzie z europejską wizją.
- narzędziem do wspierania międzyrządowej koordynacji i publiczno-prywatnego finansowania.

Projekt ERA-MIN zorganizowany jest wokół trzech głównych obszarów:

1. Zagadnienia przekrojowe
- Zdefiniowanie tzw. „krytyczności" dla surowców mineralnych oraz jej wskaźników, oceny cyklu życia, pomiaru konkurencji zagospodarowania przestrzennego, analiza i opis procesów przemysłowych i technologii, przepływów materiałowych i rynkowych oraz praktyki górniczej.
- Społeczna percepcja i akceptowalność
- Szkolenia

2. Zasoby naturalne (naziemne, morskie, wpływ na środowisko)
3. Zasoby wtórne (recykling) i zastępowanie

Więcej informacji:

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68693.htm

http://www2.cnrs.fr/en/1930.htm