Site menu:
Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Bydgoski Klaster Przemysłowy, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają producentów, dystrybutorów oraz specjalistów sektora wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej B2B (Brokerage Event), towarzyszącej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, które odbędą się w terminie 12-14 marca 2019 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram przeprowadzania konkursów w 2019 r., w tym UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.


Lipiec_2017_Armenia_LBS

 

Firma informatyczna z siedzib? w Armenii opracowa??a platform? LBS, kt??ra s??u??y za podstaw? dw??ch r????nych produkt??w opracowanych przez t? sam? firm?: automatyczny sustem us??ug taks??wkowych i infrastruktura geogamingowa.

Platforma s??u??y do tworzenia, utrzymywania i prowadzenia rozwi?za?? z zakresu geo-gamingu. Ma elastyczny model do opisu praktycznie dowolnego typu gier. Tak wi?c potencjalni partnerzy mog? to wykorzysta? do tworzenia innych gier.


Firma poszukuje europejskich partner??w do dystrybucji i um??w joint venture - dystrybutor??w zajmuj?cych si? rozwi?zaniami informatycznymi, a tak??e firm ??wiadcz?cych us??ugi, takich, jak puby, kawiarnie, supermarkety i inne.

Grupa sektorowa: ICT Industry and Services

Nr referencyjny: BOAM20170621001

Kraj: Armenia

Kontakt: m.karnkowska@imbigs.pl