Site menu:Aktualności

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Aviator Hotel, ul. Malczewskiego 18, w Radomiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. Będzie również można skorzystać z konsultacji u przedstawicielki naszego ośrodka Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Siecią Naukowo-Innowacyjną, BEIS, Innovate UK oraz brytyjskimi, niemieckimi i polskimi Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu brokerskim dotyczącym nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, produkcji i przetwarzania. Wydarzenie jest otwarte dla MŚP, większych firm i organizacji badawczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i całej Europie.


Lipiec_2017_Armenia_LBS

 

Firma informatyczna z siedzib? w Armenii opracowa??a platform? LBS, kt??ra s??u??y za podstaw? dw??ch r????nych produkt??w opracowanych przez t? sam? firm?: automatyczny sustem us??ug taks??wkowych i infrastruktura geogamingowa.

Platforma s??u??y do tworzenia, utrzymywania i prowadzenia rozwi?za?? z zakresu geo-gamingu. Ma elastyczny model do opisu praktycznie dowolnego typu gier. Tak wi?c potencjalni partnerzy mog? to wykorzysta? do tworzenia innych gier.


Firma poszukuje europejskich partner??w do dystrybucji i um??w joint venture - dystrybutor??w zajmuj?cych si? rozwi?zaniami informatycznymi, a tak??e firm ??wiadcz?cych us??ugi, takich, jak puby, kawiarnie, supermarkety i inne.

Grupa sektorowa: ICT Industry and Services

Nr referencyjny: BOAM20170621001

Kraj: Armenia

Kontakt: m.karnkowska@imbigs.pl