Site menu:Aktualności

Celem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R. Pracownicy i osoby współpracujące z przedsiębiorstwami biorącymi udział w programie będą mogły odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 października 2018 roku w Aviator Hotel, ul. Malczewskiego 18, w Radomiu. W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm. Będzie również można skorzystać z konsultacji u przedstawicielki naszego ośrodka Enterprise Europe Network.

Sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Siecią Naukowo-Innowacyjną, BEIS, Innovate UK oraz brytyjskimi, niemieckimi i polskimi Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK) zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu brokerskim dotyczącym nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, produkcji i przetwarzania. Wydarzenie jest otwarte dla MŚP, większych firm i organizacji badawczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i całej Europie.


Wrzesien2017

S??owe??ska firma produkuj?ca metalowe kasety i prowadnice aluminiowe do drzwi przesuwnych poszukuje dystrybutor??w i agent??w handlowych w Polsce.

Kasety metalowe do drzwi przesuwnych stosuje si? przede wszystkim w ??cianach karton-gips i sztukateryjnych. Firma oferuje umow? dotycz?c? us??ug dystrybucyjnych lub umow? agencyjn?.

Portfolio produkt??w obejmuje:
- kasety metalowe / ramy do drzwi przesuwnych,
- aluminiowe prowadnice do drzwi przesuwnych,
- sprz?t budowlany (p??yty, zaciski, wsporniki, klamry do spawania ram metalowych),
- inne wyroby z aluminium, blachy, drutu i ??elaza (metalowe cz???ci do mebli itp.).